Podmínky

Všeobecné podmínky 

Všeobecné podmínky penzionu Antonie, Karlov pod Pradědem č.175, Malá Morávka, 793 36  (dále jen ubytovatel) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovatelem a jednotlivými osobami, popř. právnickými osobami, (dále jen klient či zákazník) jako uživatele služeb v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako jsou Občanský zákoník, Obchodní zákon aj. Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.  

I. Úvodní ustanovení

 • Ubytovatel poskytuje své zprostředkovatelské služby všem zájemcům, pouze osoby mladší 18-ti let mohou užívat služeb pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.  
 • Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vznikne na základě písemné objednávky. 

II. Vybavení a služby

 • Objekt má toto základní vybavení: voda + teplá voda, elektřina, centrálně vytápěná budova, plně vybavená kuchyň pro vlastní vaření, sklad na potraviny, každý pokoj má svou WC a sprchu, společenská místnost, lyžárna, uzavřený a oplocený dvůr, kryté stání pro auta. 

III. Délka pobytů 

 • Pronájmy v hlavní sezoně jsou obvykle nejméně týdenní (v sezoně sobota – sobota). Pobyty začínají v den nástupu mezi 15 – 18 hodinou, ukončení pak poslední den pronájmu do 9 – 10 hodin. V mimosezoně může být délka pobytu stanovena dohodou. 

IV. Způsob objednání a úhrady pobytu

 1. Pobyt je možné objednat písemně (poštou nebo e- mailem) a telefonicky. 
 2. Při objednání uvede klient své jméno, adresu, číslo telefonu, email, termín pobytu, počet osob (dospělí + děti).  
 3. Potvrzení objednávky je provedeno písemně (poštou nebo e-mailem) nebo telefonicky na základě 100% uhrazené profomo faktury za rekreační pobyt. 
 4. Pro potvrzení objednávky a rezervace je klient povinen uhradit fakturu za rekreaci, a to ve výši 100% celkové ceny za pobyt. Pokud tak klient neučiní, pobyt nebude rezervován. 
 5. Velké skupiny mohou požádat individuálně o rozdělení platby na 2 splátky v případě, že lhůta před nástupem pobytu je delší než 29 dnů. 
 6. Platbu za rekreaci může klient uhradit převodem na účet (dle vystavené faktury) nebo hotově osobně na penzionu. 
 7. Faktury za rekreaci jsou rozesílány elektronicky z adresy jan.kudla@atlas.cz dle přání klienta je možnost zaslat i pozemní poštou. 
 8. Pokud klient objednává pobyt v kratší lhůtě než 30 dní před nástupem, je povinen uhradit pobyt nejpozději do 3 dnů od potvrzení termínu a informovat telefonicky ubytovatele o provedené platbě, případně zaslat  doklad o zaplacení. Pokud tak neučiní, může být místo prodáno dalšímu zájemci. 
 9. Úhrady na období zimní sezony doporučujeme vzhledem k velkému zájmu zaplatit co nejdříve. 

V. Ceny služeb

 • Ceny služeb jsou sjednány dohodou v souladu se zákoníkem č. 526/1992 Sb. a to podle atraktivnosti okolí. Silvestrovský týden je u všech rekreačních pobytů účtován o 20% – 50% vyšší.  
 • Aktuální ceny jsou uvedeny na http://ubytovani.antonie-karlov.cz/ceny.php 
 • Ubytovatel má právo požadovat při nástupu pobytu a předání pokoje, složení kauce 500,- Kč za každý obsazený pokoj. Ubytovaný obdrží originální doklad o složené kauci. 
 • Kauce se vrací při včasném předání pokoje v plné výši při ukončení pobytu: 
  • pokud nedošlo k poškození majetku. (např. poničení či znečištění lůžkovin, koberců, vybavení, apod.) 
  • po základním úklidu (vyluxovat , vynést odpad, svléknout lůžkoviny, úklid kuchyňského nádobí) 
 • Ubytovaný je povinný uhradit při příjezdu  poplatek za rekreační pobyt, který je stanoven dle  obecně  závazné vyhlášky č.1/2014 o místních poplatcích. Sazbu poplatku  činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem tento dnem příchodu 15,- Kč  . Poplatek platí osoby starší 18. let.

VI. Stornovací podmínky

 • Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, nejpozději však 30 dnů před objednaným termínem, písemnou formou doporučeně na adresu Penzion Antonie, Karlov pod Pradědem č. 175., Malá Morávka, 793 36 nebo na email: info(zavináč)antonie-karlov.cz. Do předmětu zprávy prosím napište: STORNO. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto dokladu. 
 • Při odstoupení od smlouvy po uvedené lhůtě je odběratel povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky (mimo všeobecně uznávané důvody k odstoupení od smlouvy) ve výši: 
  • 33% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 29-21 dnů před nástupem 
  • 50% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 20-11 dnů před nástupem 
  • 80% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 10-4 dny před nástupem 
  • 100% z celkové částky za pronájem při zrušení objednávky 3-0 dnů před nástupem 
 • Ve všech případech je možné zajistit za sebe náhradu, v tom případě se storno poplatky nehradí. 
 • Má-li klient v případě odstoupení  od smlouvy pobyt uhrazen, ubytovatel  mu zpět zašle částku z níž je odečten storno poplatek. 

VII. Reklamace 

V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu dle dohody, má účastník právo na reklamaci v místě pobytu. Reklamaci podává písemně. 

VIII. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele 

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení pobytu předvídat. V tomto případě vrací ubytovatel zpět uhrazenou platbu na sjednané služby, a to neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady. 

IX. Pojištění pobytu

 • Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené ubytovatel neodpovídá. 
 • Ubytovatel nezodpovídá za volně odložené věci klientů v budově či v prostranství areálu penzionu, mimo zajištěná místa (lyžárna, pokoje) 
 • Doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění. 
  Všeobecné podmínky poskytování služeb ubytování  
 • Ubytovaný přebírá při nástupu na pobyt klíče od svého pokoje a hlavního vchodu penzionu. Také je povinen při odchodu pokoj a hlavní vstup zabezpečit. 

X. Závěrečná ustanovení

 • Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti 11.1. 2016 a jsou vyvěšeny na http://ubytovani.antonie-karlov.cz/podminky.php
 • Zákazník stvrzuje svým podpisem, odsouhlasením podmínek v objednávce přes webové rozhraní http://ubytovani.antonie-karlov.cz/rezervovat nebo úhradou faktury za rekreaci, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje. 
 • Podmínky jsou součástí objednávky, bez potvrzení souhlasu podmínek nelze pobyt objednat. 
 • Ubytovatel nezodpovídá za případné zastavení provozů okolních koupališť, lyžařských vleků, restaurací apod., která nemohl v době tvorby nabídky předvídat. 
 • Ve všech prostorách penzionu je zakázáno kouřit. Zařízení je nekuřácké viz. zákon č. 305/2009 Sb.